Taustaa

Tarjoaminulle.fi on vuonna 2015 perustettu tarjouspyyntöpalvelu. Palvelu välittää tarjouspyyntöjä.

Palvelun arvo käyttäjille on sen helppous, sillä tarjouspyynnöt välittyvät yhdellä kertaa, sellaisenaan, kaikille, toivotun alueen ja toimialan rekisteröityneiden yrityksien omaan sähköpostiin. Yhtiön arvoja ovat, luotettavuus ja vaivattomuus käyttäjälle. Yhtiön tavoite on kehittää jatkuvasti palveluaan mahdollisimman käyttäjäystävälliseksi. Palvelu ei kerää tai tallenna käyttäjätietoa palvelua käytettäessä. Yhtiö käyttää palvelumuotoilijaa varmistamaan palvelun soveltuvuus käyttäjien näkökulmasta.

SOPIMUSEHDOT

PALVELUNTARJOAJA
Tarjoaminulle.fi Suomi OY Y:2682898-1
Viirinkankaantie 21 - 23 A 7, 96300 Rovaniemi
Toimitusjohtaja: Jaakko Puolakka, puh. 0400-693 796

Sähköposti: etunimi.sukunimi@tarjoaminulle.fi

Käyttö- ja sopimusehdot

Palvelulla tarkoitetaan TarjoaMinulle.fi Suomi Oy:n tarjoamaa tarjoaminulle.fi-verkkopalvelua, jossa palvelu välittää yksityisten henkilöiden tai yritysten tekemiä tarjouspyyntöjä palveluntarjoajien sähköpostiin.

"Työn tilaajalla" tarkoitetaan tarjouspyynnön jättävää yritystä, yhteisöä tai yksityistä henkilöä.

"Työntekijällä" tarkoitetaan palvelua, työtä, tehtävää tai muuta sellaista toimeksiantoa koskevan tarjouspyynnön tekijää joka on rekisteröitynyt TarjoaMinulle.fi sivuille palveluntarjoajaksi. Työntekijä voi olla omalla Y-tunnuksella toimiva yritys tai muu sellainen toimija joka toimii Y-tunnuksella.

"Käyttäjällä" tarkoitetaan sekä palveluntarjoajaa että toimeksiantajaa yhdessä tai erikseen riippuen asiayhteydestä.

Ehdot päivitetty viimeksi 24.11.2020.

KÄYTTÖEHDOT:
 1. Käyttöehtoja sovelletaan kaikkiin palvelun käyttäjiin.
 2. Käyttö- ja sopimusehtojen hyväksyminen ja muutokset
  • Käyttäjä hyväksyy ja sitoutuu noudattamaan palvelun käyttö- ja sopimusehtoja jättäessään toimeksiannon palveluun tai sopiessaan TarjoaMinulle.fi:n kanssa tarjousten vastaanottamisesta.
  • TarjoaMinulle.fi:lla on oikeus muuttaa käyttö- ja sopimusehtoja ilmoittamalla asiasta palvelun verkkosivulla
 3. TarjoaMinulle.fi vastuunrajoitus
  • TarjoaMinulle.fi tarjoaa palveluna työn tilaajalle mahdollisuuden tehdä tarjouspyyntöjä erilaisista töistä ja palveluista, joihin työntekijät voivat vastata ilman välikäsiä.
  • TarjoaMinulle.fi toimii vain tarjouspyyntöjen välittäjänä, eikä tule itse osapuoleksi käyttäjien väliseen palvelun kautta tai sen avulla syntyneeseen toimeksiantosopimukseen.
  • TarjoaMinulle.fi ei myös vastaa käyttäjien palvelun välityksellä toisilleen antamien tietojen oikeellisuudesta, paikkansa pitävyydestä tahi ajantasaisuudesta. TarjoaMinulle.fi:lla ei ole mahdollisuutta eikä velvollisuutta kontrolloida palvelun kautta välitettävien toimeksiantojen ja töiden laatua tai laillisuutta eikä sitä, että sovitut toimeksiannot tulevat asianmukaisesti suoritetuksi ja että työn tilaaja maksaa työntekijälle toimeksiannon asianmukaisesti.
  • TarjoaMinulle.fi:lla on oikeus keskeyttää palvelun tuottaminen mahdollisten päivitystenvuoksi tai sulkea palvelu määräajaksi tarvittaessa. Mahdollisista käyttökatkoista ja päivityksistä pyritään tiedottamaan käyttäjiä etukäteen. TarjoaMinulle.fi ei ole vastuussa näiden toimenpiteiden tai mahdollisten palvelun käyttökatkojen tai muiden vastaavien häiriöiden käyttäjille mahdollisesti aiheuttamista vahingoista tai menetyksistä. TarjoaMinulle.fi ei ole vastuussa käyttäjille palvelusta johtuvista tai aiheutuvista välillisistä vahingoista.
 4. Käyttäjän palveluun lisäämä materiaali
  • Käyttäjällä ei ole oikeutta lisätä tarjouspyyntöihin sellaista tekstiä, aineistoa, tietoa tai muuta sisältöä, joka on hyvän tavan vastaista, laitonta tai voi loukata kolmannen osapuolen oikeutta (esimerkiksi toisten omistamat tavaramerkit, patentit tai muut vastaavat immateriaalioikeudet).
  • TarjoaMinulle.fi ei ole vastuussa mahdollisista oikeudenloukkauksista, mikäli tällaista sisältöä on jaettu.
  • TarjoaMinulle.fi:lla on oikeus olla välittämättä lain tai hyvän tavan vastaista aineistoa ja materiaalia.
 5. Toimeksiannot
  • Käyttäjät voivat vapaasti sopia keskenään heidän välisensä toimeksiantosopimuksen sisällöstä. Mikäli jo sovittu toimeksianto ei osapuolten välillä jostain syystä toteudu tai osapuolista jompikumpi rikkoo osapuolten välistä sopimusta, TarjoaMinulle.fi:lla ei ole velvollisuutta etsiä käyttäjälle korvaavaa sopimuskumppania, korvaava tuotetta tahi palvelua tai korvata sopimusrikkomuksesta aiheutunutta haittaa tai vahinkoa.
 6. Julkisuus
  • Palvelussa olevien työn tilaajien profiilit eivät ole julkisia. Tarjouspyynnöt lähetetään työntekijöille sellaisenaan tarkistusten jälkeen.
  • TarjoaMinulle.fi ei ole vastuussa, mikäli työn tilaajan tarjoukseen lisäämät tiedot tulevat kolmansien osapuolien tietoon. Käyttäjän tulee huomioida tämä esimerkiksi, mikäli lisäävät tarjoukseen, tai linkittävät sinne, henkilökohtaista tai kopiosuojattua tietoa.
 7. Verot, vakuutukset ja työnantajavelvoitteet
  • Palvelun käyttäjät vastaavat kaikilta osin omista veroistaan, vakuutuksistaan ja muista mahdollisista toimeksiantoihin mahdollisesti liittyvistä työnantajavelvoitteistaan.
 8. Palvelun markkinointi
  • Palvelua käyttäneiden työntilaajien tietoja ei tulla, ilman heidän lupaansa käyttämään millään tavalla markkinoinnissa.
 9. Käyttäjätili
  • Työntilaajilta ei vaadita rekisteröitymistä. Ainoastaan sähköposti tulee varmentaa tarjouksen jättämisen jälkeen.
  • Työntekijöiden rekisteri on vain TarjoaMinulle.fi:n käyttöön tarkoitettu, eikä siellä olevista palvelun tarjoajista anneta tietoa ulkopuolisille.
  • Mikäli työntekijä ei maksa palvelun käytöstä käyttö- ja sopimusehtojen mukaisesti perittäviä maksuja, TarjoaMinulle.fi:lla on oikeus sulkea ja poistaa ko. käyttäjän tili.
  • TarjoaMinulle.fi:lla on oikeus olla hyväksymättä työn tilaajan tarjouspyyntöä, mikäli on aihetta epäillä, että kyseinen käyttäjä käyttää palvelua lainvastaisiin tarkoituksiin tai ei noudata palvelun käyttö- tai sopimusehtoja.
 10. Palvelun tiedot, sisältö ja käytettävyys
  • Palveluun kuuluvat tiedot, ohjelmistot, tuotteet, palvelut ja muu sisältö ovat yksinomaan TarjoaMinulle.fi Suomi Oy:n omaisuutta. Palveluun kuuluvien tietojen ja sisältöjen kopiointi, muokkaaminen, myynti tai muu hyväksikäyttäminen ilman TarjoaMinulle.fi Suomi Oy:n lupaa on kiellettyä.
  • Yksittäisellä työntekijällä on kuitenkin milloin tahansa oikeus saada poistettua palvelusta omat profiilitietonsa lähettämällä siitä sähköpostilla kirjallinen pyyntö TarjoaMinulle.fi:lle.
SOPIMUSEHDOT:
 1. Sopimusehtoja sovelletaan kaikkiin palveluun käyttäjiin.
 2. Sopimuksen syntyminen
  • Sopimus käyttäjän ja TarjoaMinulle.fi:n välille syntyy, kun työn tilaaja lähettää palvelussa tarjouspyynnön tai liittyy työntekijäksi.
 3. Komissio ja muut mahdolliset palkkiot
  • Tarjouspyynnön jättäminen on työn tilaajille ilmaista.
  • Kaikki TarjoaMinulle.fi:n veloittamat palkkiot löytyvät palvelun hinnastosta. Hinnastossa esitettyihin hintoihin lisätään arvonlisävero kulloinkin voimassaolevan verokannan mukaisesti, ellei hinnastossa toisin mainita. TarjoaMinulle.fi pidättää oikeuden hintojen tarkistamiseen. Ennakkoon maksetuista palveluista ei makseta rahoja takaisin.
 4. Viivästyskorko, laskujen perintä ja sopimuksen siirto
  • TarjoaMinulle.fi:lla on oikeus periä viivästyskorkolain mukainen korko erääntyneistä laskuista.
  • TarjoaMinulle.fi:lla on oikeus sulkea ja poistaa työntekijän tili, mikäli tällä on maksamattomia laskuja.
  • TarjoaMinulle.fi:lla on oikeus siirtää tämä sopimus sen omistus- tai tytäryhtiölle tai kolmannelle osapuolelle mahdollisen liiketoimintakaupan tai muun kaupan yhteydessä.